Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 28


Hôm nayHôm nay : 1304

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 46247

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6267320

Album ảnh

Ky niem 15 nam thanh lap

Phát triển thị trường tài chính nông thôn Việt Nam trong giai đoạn 2010-2015

Chủ nhật - 21/11/2010 22:15
Khu vực nông nghiệp - nông thôn đóng vai trò hết sức quan trọng đối với quá trình phát triển của Việt Nam. Tại Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Bộ Chính trị về phát triển tam nông xác định: “Nông nghiệp, nông dân và nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, quốc phòng; Giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội”.
Có thể nói, thời gian qua, hoạt động thị trường tài chính nông thôn Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ và đạt được những kết quả khả quan. Ảnh Internet

Có thể nói, thời gian qua, hoạt động thị trường tài chính nông thôn Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ và đạt được những kết quả khả quan. Ảnh Internet

 

Tuy vậy, để khu vực nông nghiệp, nông thôn phát triển theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước cần có sự kết hợp hiệu quả giữa các chính sách phát triển kinh tế với chính sách phát triển văn hóa - xã hội đối với khu vực này. Trong đó, chính sách phát triển thị trường tài chính nông thôn ổn định, bền vững là yếu tố quan trọng, góp phần bảo đảm sự phát triển kinh tế và đổi mới mạnh mẽ khu vực nông nghiệp, nông thôn. Trong phạm vi bài viết này xin đề cập một số cơ hội và thách thức trong việc phát triển thị trường tài chính nông thôn Việt Nam lành mạnh và hiệu quả.

 

Phát triển thị trường tài chính nông thôn Việt Nam thời gian qua

 

Thời gian qua, thị trường tài chính nông thôn đã có những bước phát triển đáng khích lệ, đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế khu vực nông thôn. Trong đó, các tổ chức tín dụng đã chứng tỏ vai trò tiên phong trong việc đảm bảo nguồn vốn phát triển sản xuất – kinh doanh, từng bước nâng cao mức sống cho người nông dân. Một số ngân hàng thương mại đã xác định rõ mục tiêu hướng đến phát triển kinh tế khu vực nông thôn như Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ tín dụng nhân dân,... đáng chú ý là Agribank luôn giữ vai trò chủ đạo, chủ lực trong đầu tư vốn, phát triển dịch vụ tài chính ở khu vực này.

 

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, hiện nay, tổng dư nợ cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn Việt Nam đạt khoảng 293 ngàn tỷ đồng, trong đó Agribank chiếm khoảng 70% tổng dư nợ toàn ngành Ngân hàng, Agribank cũng là ngân hàng có nhiều điểm giao dịch nằm trong khu vực nông thôn. Bên cạnh đó, còn có Ngân hàng chính sách xã hội và rất nhiều ngân hàng thương mại khác. Với việc ban hành  Nghị định 41/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ nông nghiệp, nông thôn có hiệu lực từ ngày 01/6/2010 có nhiều đổi mới về mặt chính sách, đã thu hút các ngân hàng, tổ chức tài chính tham gia, đầu tư cho khu vực nông nghiệp, nông thôn nhiều hơn, với các dịch vụ tài chính ngày càng đa dạng phong phú, nâng cao về chất lượng. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB), hiện nay hầu hết nông dân Việt Nam đã có điều kiện tiếp cận nguồn vốn dễ dàng hơn từ các tổ chức tài chính vi mô nông thôn.

 

Hiện nay, cấu trúc của thị trường tài chính nông thôn Việt Nam gồm ba khu vực chính, gồm: Khu vực tài chính chính thức (gồm các tổ chức tín dụng và các tổ chức tín dụng hợp tác xã) chịu sự điều chỉnh bởi Luật các Tổ chức tín dụng; Khu vực tài chính bán chính thức (gồm các tổ chức tài chính quy mô nhỏ, một số chương trình tín dụng của Chính phủ, của tổ chức xã hội); Khu vực tài chính phi chính thức (gồm các hụi, họ, các nhà cung cấp đầu vào cho sản xuất, các quan hệ vay mượn bạn bè,..) hoạt động của khu vực này về nguyên tắc chịu sự điều chỉnh của Luật dân sự. Trong đó, khu vực tài chính chính thức và khu vực tài chính bán chính thức thời gian qua phát triển khá nhanh chóng, hai khu vực này đã liên tục mở rộng phạm vi hoạt động đến các doanh nghiệp nhỏ và hộ nông dân của khu vực nông thôn. Khu vực tài chính phi chính thức cũng đã có mạng lưới hoạt động mở rộng, nhất là ở các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, nơi các tổ chức tài chính chính thức và bán chính thức chưa có điều kiện mở rộng mạng lưới để phục vụ.

 

Có thể nói, thời gian qua, hoạt động thị trường tài chính nông thôn Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ và đạt được những kết quả khả quan. Tuy nhiên, so với yêu cầu phát triển của khu vực này, khu vực tài chính nông thôn Việt Nam vẫn chưa phát huy tối đa tiềm năng của các tổ chức Tài chính nông thôn, hiệu quả hoạt động còn thấp, đặc biệt chưa có hệ thống cảnh báo rủi ro sớm đối với khách hàng ở khu vực nông thôn. Sự phối, kết hợp hoạt động giữa các tổ chức tài chính nông thôn trong nước với hệ thống các tổ chức tài chính nông thôn quốc tế còn hạn chế. Việc phân bổ nguồn vốn của khu vực này chưa thực sự trọng tâm, trọng điểm, chưa cân đối với nhu cầu và khả năng tạo ra hàng hóa, đặc biệt là hàng hóa xuất khẩu của từng vùng, miền. Trong khi sự cạnh tranh giữa các Tổ chức tài chính vi mô nông thôn đang ngày càng mạnh mẽ.

 

Định hướng phát triển thị trường tài chính nông thôn trong thời kỳ hội nhập

 

Do khu vực nông nghiệp, nông thôn và thị trường tài chính nông thôn Việt Nam có những đặc điểm đặc thù, nên Đảng và Chính phủ đã xác định phát triển thị trường tài chính nông thôn Việt Nam trong giai đoạn hội nhập là phát triển nhanh nhưng phải đảm bảo ổn định và bền vững. Đây cũng là quan điểm xuyên suốt cho quá trình phát triển của thị trường tài chính nông thôn; quy mô và cấu trúc của thị trường tài chính nông thôn phải gắn liền với đặc điểm kinh tế, xã hội của nông thôn Việt Nam, đồng thời phải gắn liền với kế hoạch và chiến lược phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn của Đảng và Chính phủ. Ngoài ra, để đảm bảo hài hòa sự phát triển của thị trường tài chính nông thôn phải gắn liền với sự phát triển của thị trường tài chính Việt Nam.

 

Trên cơ sở những quan điểm này, cần thiết lập một cơ chế vận hành thị trường tài chính nông thôn Việt Nam hiệu quả, thông suốt và phát huy tốt nhất các tiềm năng sẵn có trên thị trường tài chính nông thôn. Theo đó, cần điều chỉnh cấu trúc của thị trường tài chính nông thôn cho phù hợp với đặc điểm kinh tế xã hội nông thôn Việt Nam trong giai đoạn hội nhập khu vực và quốc tế, góp phần duy trì thị trường tài chính phát triển ổn định, phân bổ nguồn vốn hiệu quả với chi phí thấp nhất, phản ánh được một tầm nhìn và lợi ích xã hội mà lĩnh vực tài chính nông thôn đảm nhận.

 

Cơ hội và thách thức đối với sự phát triển lành mạnh thị trường tài chính nông thôn Việt Nam giai đoạn 2010-2015

 

Nghị quyết Ban chấp hành Trung ương khóa X về nông nhiệp, nông thôn, nông dân nhấn mạnh chủ trương: “Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất nông nhiệp, kinh tế nông thôn và nâng cao đời sống nhân dân”, chính vì vậy, hiện nay và trong nhiều năm tới, vấn đề phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn có tầm chiến lược quan trọng, được Đảng và Chính phủ ưu tiên đặc biệt. Cụ thể là:

 

1. Nghị quyết số 26/NQ-TW ngày 05/08/2008 về nông nhiệp, nông dân, nông thôn đã thể hiện quyết tâm đổi mới mạnh mẽ cơ chế, chính sách để huy động cao các nguồn lực, phát triển nhanh kinh tế nông thôn. Theo đường lối của Đảng và thực hiện Nghị quyết này, Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách để phát triển nông nghiệp, nông thôn. Trong đó, có chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn với Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/04/2010 của Chính phủ. Nghị định này tạo ra cú hích đối với các tổ chức tín dụng tại thị trường nông thôn, góp phần khơi thông nguồn vốn chảy về nông thôn, đáp ứng yêu cầu phát triển tam nông trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH, tạo một sức bật mới cho khu vực kinh tế nông nhiệp, nông thôn.

 

Ngoài ra, NHNN cũng đã có những chính sách cụ thể và có nhiều văn bản hướng dẫn để khuyến khích các tổ chức tín dụng tham gia cho vay khu vực nông nghiệp, nông thôn.

 

2. Sau hơn 23 năm đổi mới và phát triển, lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn cũng đã đạt được tốc độ phát triển khá cao. Theo số liệu thống kê, liên tục trong 10 năm mức tăng trưởng sản xuất nông nhiệp được duy trì ở mức 4,8%/năm, những năm gần đây ổn định ở mức 3,5%/năm. Hàng năm xuất khẩu khoảng 4 triệu tấn gạo. Giá trị sản lượng công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản tăng bình quân 14%/năm. Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt thành tựu lớn, giá trị hàng nông, lâm, thủy sản xuất khẩu qua các năm so với tổng kim ngạch xuất khẩu luôn tăng trưởng. Đối với nông thôn, cơ cấu kinh tế thay đổi, có sự chuyển dịch tích cực, hoạt động dịch vụ phát triển, hình thành nhiều mô hình kinh tế mới (khu công nghiệp, trang trại, doanh nghiệp nhỏ và vừa,…) hoạt động có hiệu quả, thu hút nhiều lao động nông thôn, tạo ra nhiều sản phẩm cho nền kinh tế. Ngoài ra, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội không ngừng được cải thiện, công tác xóa đói giảm nghèo đạt được nhiều thành tựu, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh qua các năm đến nay chỉ còn khoảng 15%.

 

Những kết quả khả quan này đã tạo cơ sở và điều kiện thuận lợi cho thị trường tài chính nông thôn từng bước phát triển, thu hút sự quan tâm và đầu tư của các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước.

 

3. Bài học kinh nghiệm về phát triển thị trường tài chính nông thôn Việt Nam thời gian qua và những kinh nghiệm trong phát triển thị trường tài chính nông thôn của các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước trong khu vực châu Á có nền kinh tế nông nghiệp, nông thôn tương đồng Việt Nam như Thái Lan, Indonesia, Trung Quốc,…sẽ giúp cho thị trường tài chính Việt Nam những cơ hội trong việc lựa chọn xây dựng mô hình phù hợp nhất để phát triển.

 

Bên cạnh những cơ hội, để phát triển thị trường tài chính nông thôn lành mạnh và hiệu quả trong giai đoạn tới (2010-2015) cũng gặp không ít khó khăn và thách thức. Cụ thể:

 

1. Công tác quy hoạch tổng thể và quản lý quy hoạch của khu vực nông nghiệp đã có, nhưng việc triển khai công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch ở các địa phương (cấp huyện, xã, thôn,…) có hiệu quả còn chưa cao, chưa có những chiến lược và giải pháp nhằm quy hoạch ổn định, lâu dài đối với từng cây, con. Sản xuất của khu vực này còn nặng về phong trào mang tính tự phát. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tín dụng của khu vực nông thôn còn hạn chế. Bên cạnh đó, khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp thấp, hàng hóa xuất khẩu còn ở dạng thô hoặc mới qua sơ chế, công tác quản bá, tiếp thị sản phẩm chưa tốt dẫn đến giá thành sản phẩm chưa cao. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và công tác phòng trừ dịch bệnh chưa được coi trọng.

 

Mặt khác, tình trạng ô nhiễm môi trường, sự phát triển thiếu đồng bộ về cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội ở khu vực nông thôn cũng là những hạn chế cho sự phát triển thị trường tài chính nông thôn hiện nay.

 

2. Khuôn khổ pháp lý cho việc vận hành hệ thống tài chính khu vực nông thôn chưa thực sự đầy đủ và đồng bộ. Hạn chế này cũng là một trong những lý do chính để khu vực thị trường tài chính phi chính thức ở nông thôn phát triển, nhất là ở những nơi trình độ dân trí, văn hóa còn thấp, người dân chưa được tiếp xúc nhiều với các phương tiện thông tin đại chúng, đã làm giảm đáng kể hiệu quả của việc phát triển kinh tế ở khu vực nông nghiệp, nông thôn.

 

3. Cạnh tranh giữa các ngân hàng, tổ chức tín dụng ngày càng quyết liệt dẫn đến thách thức phải giảm thiểu những khúc mắc của thị trường tài chính để tăng khả năng cạnh tranh tích cực. Trong đó, thách thức của việc giảm thiểu sự quản lý nội bộ của các định chế tài chính, giảm thiểu các rào cản giúp người dân tiếp cận thuận lợi với hệ thống tài chính, các tổ chức tài chính chính thức và bán chính thức nhằm hạn chế hoạt động của các tổ chức tài chính phi chính thức. Thách thức mang tính chiến lược là phải giảm được các chi phí để có thể cho người nông dân vay với mức lãi suất phù hợp, đồng thời thúc đẩy sự cạnh tranh lành mạnh giữa các tổ chức tín dụng ở khu vực nông thôn. Muốn làm được điều này đòi hỏi phải có chính sách phù hợp, có sự vận dụng công nghệ giúp giảm chi phí quản lý, tăng khả năng quản lý rủi ro, cải tiến quy trình chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng của nhân viên phục vụ ở khu vực này.

 

4. Thực tế, chi phí đầu tư vốn vào khu vực nông thôn cao hơn nhiều so với khu vực thành thị, các rủi ro về thiên tai, dịch bệnh, các rủi ro bất khả kháng luôn rình rập khu vực kinh tế này. Bên cạnh đó, dân trí ở khu vực nông thôn chưa cao, nên việc tiếp cận dịch vụ tài chính ngân hàng khó hơn. Do vậy, để giúp người dân tại khu vực nông thôn tiếp cận nhanh nhất và trực tiếp các khoản vay để phát triển sản xuất, dịch vụ nâng cao đời sống của mình là một thách thức không nhỏ đối với khu vực tài chính nông thôn.

Nguồn tin: Dạ Thảo – Bích Hường(NHNN)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Sản phẩm - Dịch vụ

Cho vay
Tiền gửi
Chuyển tiền
Western Union

Thông tin cần biết

Ngân Hàng Nhà Nước
Hiệp Hội QTD
Liên minh Hợp tác xã
Cổng thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu